Een Duitse heilpraktiker, ontdekte als 15-jarige zijn eigen sensitiviteit. Voordat hij zijn studie natuurkunde aan de universiteit van Würzburg beëindigde, had hij al een volledige opleiding als heilpraktiker afgesloten. Dietmar Krämer is door zijn onderzoekingen tot een uitgebalanceerd systeem gekomen. Dit systeem noemde hij de 'Nieuwe therapieën met Bach-remedies'. Binnen deze methodiek zijn de natuurgeneeskundige basisprincipes en wetmatigheden duidelijk uitgewerkt.

Lees verder over het C.I.N.T.


Dr. Edward Bach heeft zijn werk niet kunnen uitbouwen, verfijnen. Wie dat wel deed en nog steeds doet is Dietmar Krämer, een Duitse heilpraktiker. Met zijn enorme kennis heeft hij de geneeswijze van Dr. Bach uitgediept. Hij heeft een methode uitgewerkt, waarin het mogelijk is problemen laagje voor laagje af te schillen totdat je bij het diepste, onderliggende probleem komt.

In een oud boekje van John Ramsell en Niekie Murray: over de Bach bloesem remedies staat een hoofdstuk:

Hoe lang moet je de Remedies toepassen vóór er enig resultaat te bespeuren valt?

Op deze vraag zijn vele antwoorden mogelijk. Veel hangt af van hoe diep het voorliggende probleem geworteld is.

Het hier onderstaande geeft m.i. al een stukje weer van hoe de nieuwe therapieën van Dietmar Krämer aansluiten op het oorspronkelijke werk van Dr. Bach.

Voor een acuut ontstane situatie kun je b.v. 2 druppels Walnut of welke remedie dan ook, in een glas water doen en daarvan kleine slokjes nemen. Daarmee bereik je in zo'n geval al resultaat. Gaat het echter om een veel al langer bestaand probleem, dan moeten er natuurlijk veel meer bijzonderheden bekend zijn om te kunnen bepalen welke remedies voor die persoon de juiste zijn.

Figuur 1 stelt een wip in balans voor. Hiermee geven we het evenwicht aan dat ons in onze natuurlijke staat symboliseert. Dit evenwicht stelt ons in staat in de loop van ons leven alle lessen en ervaringen die op onze weg komen, goed op te vangen. Door deze situaties goed te doorstaan, kunnen we ons steeds verder ontplooien. We slagen er echter lang niet allemaal in al onze taken te vervullen zonder dat een of andere strijd of afwijking ons afremt of ons op een dwaalspoor brengt.

In Figuur 2 heeft iemand, die heel vakbekwaam is en plezier heeft in zijn werk, op een zekere dag het gevoel dat zijn werk toch wel een zwaardere belasting voor hem wordt dan hij zich heeft gerealiseerd. In dit stadium gaat het nog niet om een al stevig geworteld probleem. Een geringe aanpassing is nodig om dit evenwicht weer te herstellen. Wanneer hij echter niets doet om zijn evenwicht te hervinden, zal het gevoel te kort te schieten vaste voet krijgen. Dan treedt er een sneeuwbaleffect op: hij gaat b.v. twijfelen aan zijn eigen bekwaamheid, terwijl hij voorheen blaakte van zelfvertrouwen. Dit kan weer tot allerlei andere negatieve gemoedstoestanden leiden.

Figuur 3 Als dit afglijden zich voortzet, zal hij uiteindelijk – na een periode van 1 tot misschien wel 20 jaar en misschien nog wel veel langer – ontdekken dat hij helemaal uit zijn evenwicht is geraakt. (figuur 4). Zijn probleem heeft dan inmiddels zo stevig wortel geschoten dat hij zwaar gebukt gaat onder stress, zorgen en angst. Dit resulteert dat hij uiteindelijk instort. Afhankelijk van wat lichamelijk zijn zwakke punt is, zal zijn gevoel van onbehagen nog worden versterkt door het optreden van een maagzweer, astma, sinusitis, enz. Als hij het geluk heeft in zo'n goede conditie te zijn dat dit soort kwalen niet optreden, zal hij waarschijnlijk geestelijk instorten (positie D).

Figuur 4

Conclusie: Hoelang het duurt voordat de remedies een positief effect hebben, is afhankelijk van de positie waarin de persoon in kwestie zich op de helling bevindt. Het zal duidelijk zijn, dat als je positie A gaat behandelen er niets in het evenwicht van de wip veranderd.

Juist daarin ligt het antwoord als je met remedies aan het werk gaat volgens de nieuwe therapieën van Dietmar Krämer.

Lees verder over de onderlinge relaties tussen remedies

Madeleine Meuwessen © 2012 • Maak kennis metContact