Edward Bach werd geboren in 1886 in Engeland. Toen hij op zestienjarige leeftijd zijn school verliet was hij vastbesloten om arts te worden. Omdat hij van mening was dat hij zijn ouders niet kon vragen om in de kosten te voorzien van de lange medische opleiding besloot hij eerst in de kopergieterij van zijn vader te gaan werken.


Omdat ik het werk van Dr. Bach zo belangrijk vind, zal ik in hier een korte omschrijving geven van het werk en leven van Dr. Bach ondanks dat er al zoveel over hem geschreven is.

Bach bloesem therapie: Genezing van lichaam en geest

De geschiedenis van Edward Bach

Dr. Edward Bach ontdekte in de jaren 30 al dat bepaalde soorten bloemen harmonie brengen in de menselijke geest.

Edward Bach werd geboren in 1886 in Engeland. Toen hij op zestienjarige leeftijd zijn school verliet was hij vastbesloten om arts te worden. Omdat hij van mening was dat hij zijn ouders niet kon vragen om in de kosten te voorzien van de lange medische opleiding besloot hij eerst in de kopergieterij van zijn vader te gaan werken. Drie jaar lang werkte hij in de Bach fabrieken in Birmingham, hetgeen voor hem zeer zware jaren waren. Maar juist in deze moeilijke periode van zijn leven, temidden van zijn medearbeiders, kreeg hij inzicht in het menselijke karakter, dat later de basis zou vormen van zijn toekomstige werk. Bij de arbeiders in de fabriek heerste altijd de angst om ziek te worden. Ziek worden betekende voor hen verlies van werk en inkomsten, zij werkten vaak door omdat ziek zijn ook nog eens een zware last van medische uitgaven betekende. Hij zag ook dat er aan de klachten van de mensen niet veel meer werd gedaan dan het onderdrukken van de symptomen en hem werd duidelijk dat zijn weg zou liggen in een manier van genezing te vinden die lichaam en geest zouden genezen. Bach was er toen al van overtuigd dat er een eenvoudige geneeswijze gevonden moest worden, één die chronische ziekten zou genezen.

Op 20 jarige leeftijd begon hij eindelijk aan zijn medische opleiding. Als medisch student ontdekte hij bij zijn observaties in het ziekenhuis dat niet alle patiënten die dezelfde ziekte hadden ook genazen bij dezelfde behandeling. Hetzelfde geneesmiddel, dat blijkbaar in staat was om een aantal van hen wel te genezen, op anderen totaal geen effect hadden. Hij realiseerde zich toen al dat patiënten met een soortgelijke persoonlijkheid vaak op hetzelfde geneesmiddel reageerden, terwijl anderen, met een andere persoonlijkheid, een andere behandeling nodig hadden, ondanks dat zij aan dezelfde kwaal leden. Zo kwam hij er al vroeg achter dat de persoonlijkheid van het individu van nog groter belang was bij de ziekte dan het lichaam.

In zijn praktijk in Harley Street waren er veel patiënten met chronische klachten die geen baat hadden bij welke behandeling dan ook. De moderne medische wetenschap schoot te kort. Zij concentreerden zich, volgens Bach, teveel op het fysieke lichaam. In de hoop antwoord te vinden op zijn vele vragen begon hij zich te verdiepen in de bacteriologie en homeopathie. Hij ontdekte dat bepaalde darmbacillen veel te maken hadden met chronische ziekten. Hij ontwikkelde zeven orale vaccins, Bach-nosoden genaamd, die heden ten dage nog steeds door allophatische en homeopathische artsen worden voorgeschreven.

Toen Edward Bach de werken van Hahnemann las, een Duitse arts uit de 18e eeuw die bekend is geworden als de vader van de homeopathie, kwam hij tot de slotsom dat er tussen Hahnemann en hem een grote overeenkomst bestond, n.l. dat het principe van het echte genezen lag in het behandelen van de mens en niet zijn ziekte. Bach veronderstelde dat de oorzaak van ziekte negatieve gemoedstoestanden zoals angst, verdriet, onzekerheid, eenzaamheid, ongeduld enz. moest zijn. En dit was het eigenlijke begin van zijn nieuwe werk.

Het begin van het nieuwe werk en de ontdekking van de remedies

De drang in hem werd telkens groter om de natuur van Wales in te trekken, het land waar zijn voorouders vandaan kwamen. In begin 1930 gaf Bach zijn praktijk op in Londen, vertrok naar Wales en wendde al zijn tijd aan om in de natuur naar geneesmiddelen te zoeken. De sensitiviteit van Bach was enorm ontwikkeld en door zijn sterke verbondenheid met de natuur voelde hij de helende kracht van bloesems op zijn lichaam en ziel. Tot 1936 ontwikkelde Bach 38 remedies, die ieder refereerde aan een bepaalde gemoedstoestand. De eerste 19 remedies die Bach ontdekte werden geprepareerd volgens de "zonne-methode". Een zeer eenvoudige methode. Hierbij worden bloesems, die groeien in hun natuurlijke omgeving, op een heldere, zonnige dag 's morgens vroeg geplukt. De bloesems worden in een glazen schaal, gevuld met water van een uit de omgeving natuurlijke bron, gelegd en wel zo dat de oppervlakte van het water helemaal bedekt is. De zon brengt de trillingen van de bloesems over op het water. De bloesems blijven ongeveer drie tot vier uur in de schaal. Dan worden met takjes of blaadjes van dezelfde plant de bloesems uit het water gehaald. Deze oplossing wordt met dezelfde delen brandy vermengd - dit i.v.m. de houdbaarheid. Stel dat er een halve liter water in de schaal heeft gezeten, die wordt bijgevuld met een halve liter brandy, dan heb je dus een liter "moedertinctuur". Hiervan worden twee druppels gebruikt om een "stockbottle" te maken, deze wordt aangevuld met brandy. Deze flesjes zijn te verkrijgen in de desbetreffende winkels

Omdat niet alle bomen, struiken en bloemen in een seizoen bloeien, waarin veel zon schijnt, werden de andere bloesems bereid volgens de kookmethode: hierbij worden de bloesems 30 minuten gekookt. Als deze afgekoeld zijn wordt alles gefilterd en weer vermengd met dezelfde hoeveelheid brandy en op dezelfde manier afgehandeld als bij de zonnemethode.

Het geweldige van Edward Bach is volgens mij niet alleen de ontdekking van de remedies, maar dat de 38 remedies de archetypen zijn die te maken hebben met gevoelens b.v. jaloezie, gebrek aan zelfvertrouwen, angst of depressie. Deze gevoelens heeft iedereen op de wereld of je nu in Nederland, Zuid-Afrika of Alaska woont. Deze gemoedstoestanden zijn voor alle mensen typerend. Dit zelfde geldt ook voor dieren en bloemen, bomen enz. Dieren kennen ook angst of jaloezie of willen constant aandacht, planten die je in een andere hoek plaatst kunnen er na een tijdje b.v. verlept uitzien ook al krijgen ze dezelfde hoeveelheid zon en water. Zij kunnen zich ook achtergesteld voelen als ze op een andere plaats worden gezet omdat er een nieuwe plant bij komt.

De filosofie van Edward Bach En zijn indeling van de remedies

Edward Bach ging er vanuit dat de 38 "deugden" als verbinding dienen tussen je persoonlijkheid, zoals je hier op aarde je manifesteert en je Hoger Zelf of je ziel. Als je niet in harmonie met je Hoger Zelf handelt veranderen "deugden" in negatieve gemoedstoestanden, b.v.:
• Uit geloof: pessimisme
• Uit hoop: wanhoop
• Uit dapperheid en vertrouwen: angsten

De bloesems herstellen door hun trillingen het contact met het hoger zelf en helpen de betrokkenen de deugd verder te ontwikkelen. "De negatieve zielstoestanden worden niet als symptomen "bestreden", want daardoor zou men ze energetisch in stand houden. Ze worden veeleer door hogere energietrillingen als het ware overstroomd, waardoor ze, zoals Bach het noemt, "wegsmelten als sneeuw voor de zon".

Edward Bach heeft de 38 remedies ingedeeld in zeven groepen, n.l.
• Angst
• Onzekerheid
• Onvoldoende interesse in het hier en nu
• Eenzaamheid
• Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
• Moedeloosheid of wanhoop
• Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Korte tijd nadat Edward Bach de 38 remedies had ontwikkeld stierf hij op 50-jarige leeftijd in zijn slaap.
Na het overlijden van Edward Bach werd zijn werk door zijn twee meest toegewijde assistenten - Nora Weeks en Victor Bullen - doorgezet. Zij hebben hun werk weer overgedragen aan John Ramsell en Nicky Murray, broer en zus, die de beheerders werden van het "Bach centrum". Jammer genoeg wordt de naam van Nicky Murray nergens meer vermeld!

Soms lees ik verhalen waarin Edward Bach als een soort halfgod wordt afgeschilderd. Hij was in mijn ogen een gewoon mens, hield ervan om in de kroeg een borrel te drinken, rookte meer dan misschien wel goed voor hem was, hij hield ervan de vissers te helpen bij het aan land slepen van hun boten en wandelingen te maken in zijn geliefde dorpjes van het platteland, maar door de kenmerkende eigenschap van zijn werk, n.l. zijn onzelfzuchtige verlangen om de mensheid te helpen heeft hij ons een geweldige erfenis nagelaten.

Madeleine Meuwessen © 2012 • Maak kennis metContact